» Skapa konto här!
Om Home
Home.se startade under namnet At home i Sverige AB 1997 med en egen emailtjänst och växte snabbt under 1998. Första kvartalet gick dåvarande At home i Sverige AB upp i bredbandsföretaget Internet5. Under år 2000 fokuserade Internet5 mer mot att leverera tjänster till företag och organisationer, varvid det blev naturligt att hela privatdelen inom Internet5 knoppades av. Idag ingår Home.se som ett produktområde i företaget Spray.

Home.se är en ISP - Internet Service Provider - som verkar på den svenska marknaden. home.se är specialiserat inom e-posthantering och drift av e-postlösningar för företag och organisationer samt privatpersoner som önskar ha e-postlösningar under eget domännamn.

Home SE är en del av företaget SprayPassagen Internet.

Spray Passagen Internet
Östermalmsgatan 87D
Box 5169
102 44 Stockholm

Fax: 08-410 901 00

Organisationsnummer: 969733-6957
Bankgiro: 5557 - 0519
Postgiro: 23 21 20 – 6
Om Home SE | Copyright | Kontakta oss
Home SE
Östermalmsgatan 87 D, Box 5169, 102 44 Stockholm
Annonser: